ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

677734.JPG

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ จึงได้นำคณะข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษา บันทึกเทปโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ สงขลา กล่าวบทอศิรวาท และคณะนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณากร บรรเลงเครื่องดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น คณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย นับแต่พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและทรงงานในด้านต่างๆ เป็นอเนกอนันต์

24 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: