คาราวานจาก ๖๗ โรงเรียน ในกทม. รินน้ำใจช่วยโรงเรียนแผ่นดินไหวที่เชียงราย

674858.jpg

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ถนนไกรศรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ว่าที่ ร.ต.ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากกรุงเทพมหานคร รวม 67 โรงเรียน จำนวนกว่า 200 คน เดินทางจากกรุงเทพ ไปจัดกิจกรรมโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จ.เชียงราย ซึ่งประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จ.เชียงรายทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในการจัดกิจกรรมคาราวานมอบสิ่งของและเงินทองในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 สาย โดยนายทองปอนด์ สาดอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ว่าที่ ร.ต.ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ได้ร่วมกันปล่อยกองคาราวานโดยแบ่งเป็น 3 สาย สายที่ 1 เดินทางไปมอบสิ่งของและเงินบริจาค ที่รร.พานพิทยาคม อ.พาน, รร.ธารทองวิทยา อ.พาน และรร.เชียงรายปัญญานุกูล อ.เมืองเชียงราย สายที่ 2 เดินทางไปรร.แม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว รร.โปร่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว และรร.แม่มอญวิทยา อ.เมืองเชียงราย และสายที่ 3 เดินทางไปรร.แม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย รร.บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย และรร.บ้านห้วยส้านยาว อ.เวียงป่าเป้า

(ภาพโดย ธเนศ ไชยสุวรรณ นักปขส.สพม.เขต1)

16 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: