นักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพังงา กว่า ๕๐๐ คน เข้าสอบคัดเลือก สสวท.

674806.jpg

นักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพังงา เข้าสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 510 คน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดยมี นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.พังงา ตรวจเยี่ยมห้องสอบ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน ซึ่งการสอบในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

สพป.พังงา ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการร่วมมือกับ สสวท. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ข้ึนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งภาคเช้าจะเป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557

15 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: