โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สังกัด สพป.นม.๕ จัดกิจกรรม “สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง สืบสานประเพณีไทยลงแขกเกี่ยวข้าว…เพื่อน้อง ๆ ไม่ต้องห่อข้าวมาโรงเรียน”

673094.JPG

เช้าวันที่ 11 พ.ย. 57 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นำโดยการนำของนายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายทนงค์ เทพังเทียม กำนันตำบลทัพรั้ง , พระจิรวัฒน์ อัจฉริยะภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง (วัดหนองยาง) , คณะครู นักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน , ชาวบ้านหนองยางทั้ง 4 หมู่ และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง สืบสานประเพณีไทยลงแขกเกี่ยวข้าว …เพื่อน้อง ๆ ไม่ต้องห่อข้าวมาโรงเรียน” ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน นายจรัญ ใจแน่น ได้เปิดเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์ว่า “ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ทำนาไว้ 20 ไร่ ทำมันสำปะหลัง 2 ไร่ ผลผลิตในปีนี้ดีเป็นที่น่าพอใจ ได้ข้าวไว้สำหรับให้นักเรียนรับประทานตามโครงการอาหารกลางวัน โดยนักเรียนไม่ต้องห่อข้าวมาจากบ้านได้ตลอดทั้งปี กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชุมชนมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวประมาณ 200 คน สร้างความสนุกสนาน และเกิดความสามัคคีปรองดองกันได้อย่างดีเยี่ยม…”

จินตนา ตอพันดุง : รายงาน

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: