SCG สร้าง – มอบ โรงอาหาร ร.ร.วัดป่าคา

672909.JPG

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสมชาย ประวัติศรีชัย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบอาคารโรงอาหารจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย ที่ได้จัดสร้างและมอบให้แก่ ร.ร.วัดป่าคา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมีนายศานิตย์ ภู่บุบผา หัวหน้าโครงการปันโอกาส วาดอนาคต บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นผู้มอบ

นายสมชาย ประวัติศรีชัย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.วัดป่าคา ซึ่งเห็นว่า โรงอาหารมีสภาพเก่า และทรุดโทรม จึงให้จัดสร้างใหม่ นายไพบูลย์ ศรีสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับผู้ปกครอง ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 525,726 บาท เพื่อเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง และได้ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิซิเมนตไทย หรือ SCG ซึ่ง มูลนิธิซิเมนต์ไทย ก็มีโครงการปันโอกาส วาดอนาคต อยู่แล้ว ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง คิดเป็นเงิน 110,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 635,726 บาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นับว่าเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: