หน่วยงาน สพป. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มอบทุนการศึกษา”โรบินสันสานฝันให้น้อง 87 ผัน87 โรงเรียน

674422.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 57 เวลา 13.30 น.นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ บริเวณชั้น 3 ของห้างโรบินสันสาขาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ โครงการ”โรบินสันสานฝันให้น้อง87 ฝัน 87 โรงเรียน”ประจำปี 2557 ซี่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อขยายการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านต่างๆ ซึ่งมีจำนวน4 โรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ร.ร.บ้านพุม่วงราษฎร์บำรุง อ.จอมบึง,ร.ร.วัดไผ่ล้อม อ.เมืองราชบุรี,ร.ร.บ้านโปร่งกระทิงบน อ.บ้านคาและ ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ที่เข้ารับมอบทุนในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตุ้มโฮม กีฬา วิชาการ ประถมศึกษาท่าคันโท 2557”

674462.JPG

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าคันโท นายศรายุทธ เชื้ออัญ ประธานศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท ได้กล่าวรายงานต่อ นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานในพิธีเปิดงาน “ตุ้มโฮม กีฬา วิชาการ ประถมศึกษาท่าคันโท 2557” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ทุกโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ท่าคันโทได้นำผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ผลผลิตพื้นฐานอาชีพของนักเรียน ครู ผู้บริหาร มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

674387.JPG

วันที่ 14 พ.ย. 2557 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(สพป.ปท.2) โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี จากนั้นไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนชุมชนบึงบา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 18 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถเป็นตัวแทนของ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธ.ค. 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

14 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: