สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูศึกษาดูงานสนามเด็กเล่นและสระว่ายน้ำแบบ BBL

673004.jpg

จากการที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โดยนายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน และครู ศึกษาดูงานพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนตามแนวทางการเรียนรู้ของสมอง ตามโครงการพัฒนาศูนย์สื่อต้นแบบเครือข่ายครู ณ บ้านพักอาจารย์ดิสสกร กุนธร กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้แนวทางการเล่นตามรอยพระยุคคลบาท เสริมสร้างอัจฉริยะ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้การพัฒนาสมองผ่านการเล่นน้ำ ดิน ทราย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และโรงเรียนวัดหนองโรง อำเภอเมืองนครสวรรค์ และครูผู้ควบคุมการดำเนินการ นำโดย นางจรรยา เรืองมาลัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำที่โรงเรียนวัดโพธิมงคล และโรงเรียนวัดกำแพง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อที่จะได้ศึกษา และนำมาดำเนินการก่อสร้างในส่วนโรงเรียนของตนเองต่อไป ซึ่งอาจารย์ดัสสกร กุนธร ได้เขียนแบบ ให้คำแนะนำในการก่อสร้างอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

12 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: