สพป.สมุทรสาคร : ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

672577.JPG

นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร

พร้อมคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวสุชาดา พรหมมา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และนายสิทธิพร พรหมศิริ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ซึ่งทั้ง 2 คนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยจะตอบแทนโดยการตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ทุนดังกล่าวจะส่งให้จนถึงจบในระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ ทางคณะยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ทุน ได้แก่ ด.ช.ชวัลวิทย์ หิรัญรัศมี นักเรียนโรงเรียนศรีสุทธาราม ด.ญ.นิภาพร ใยไหมนักเรียนโรงเรียนวัดคลองครุ ด.ช.ภัทรพล สุระมุน นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ และ ด.ญ.ไอรดา วัฒนภักดีพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือปัญหา ความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการต่างๆ ของเด็กนักเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือเด็กนักเรียนรายละ 1,000 บาท

มอบผ้าห่มและถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น

11 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: