วก.กุมภวาปีเปิดบ้านคัดนร.ลาวเรียนต่ออาชีวะไทย

วก.กุมภวาปีเปิดบ้านคัดนร.ลาวเรียนต่ออาชีวะไทย : รติพร บุญศร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สอศ. ภาพ

hhfiadgh6eb9ihbfb8ab8.jpg

“นักเรียนไทยตั้งใจเรียนในวิชาภาษาลาว เมื่อไม่เข้าใจก็จะถามจนกว่าจะเข้าใจ ภาษาพูดของไทยกับลาวจะคล้ายกัน แต่ภาษาเขียนจะไม่เหมือน พอสอนไปแล้วเบื้องต้นนักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านป้ายบอกทางภาษาลาว และรู้คำขวัญประเทศลาว นอกจากจะสอนภาษาลาวแล้วยังมีโอกาสเรียนรู้โดยการจับคู่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมกับครูไทย ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีมากของการทำงานในต่างประเทศ” เพชรสาคร มณีรัตน์ หรือครูจอย ครูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กล่าว

ครูจอย ได้รับการคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาอาชีวศึกษาไทย-ลาว เข้ามาสอนนักเรียนไทยใน วก.กุมภวาปีได้ 1 ปี ในรายวิชาภาษาลาว และที่ปรึกษานักเรียนลาว ตอนอยู่ประเทศลาว ครูจอยสอนวิชาภาษาลาวและโปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และได้ศึกษาต่อที่ประเทศไทยจนจบในระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ครูจอยได้นำเสนอผลงานนักศึกษา 3 ประเทศในกลุ่มอาเซียนและการเรียนการสอนภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย ให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เยี่ยมชม ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี (วก.กุมภวาปี) จ.อุดรธานี โดยมีนายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ต้อนรับ

วก.กุมภวาปี มีนักศึกษาประมาณ 1,700 คน มีนักเรียนจากประเทศลาวจำนวน 27 คน เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ และช่างยนต์ เพราะที่ลาวขาดแคลนกำลังคนในวิชาชีพด้านนี้ เพราะมีครูผู้เชี่ยวชาญน้อย ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนไม่พร้อมมากนัก ซึ่งส่วนหนึ่งได้ผ่านการฝึกงาน และใกล้จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนที่จบจากไทยไปแล้วจะมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าจบการศึกษาภายในประเทศลาว เพราะจะได้รับใบรับรองผ่านการเรียนและการฝึกงานในประเทศไทยไปการันตีความสามารถ

“นู้” หรือนู้ท่าว เซ็งเย็ยจงคื้อ หนึ่งในนักเรียนชาวลาว ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาอาชีวศึกษาไทย-ลาว ให้เข้ามาเรียนที่ วก.กุมภวาปี กำลังศึกษาในระดับชั้นปวส.ปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพัฒนาเว็บไซต์ ในเทอมสุดท้าย ซึ่งการมาเรียนที่ วก.กุมภวาปีมีค่าเทอมฟรี ที่พักฟรี แต่ค่ากินหรือค่าของใช้อื่นๆ ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

“เหตุผลของการสอบมาเรียนในไทยเพราะอยากมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ อยากเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่สำคัญด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงครูผู้สอนของไทยมีการพัฒนาและพร้อมกว่าที่ลาว เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.จากประเทศไทยแล้ว ถ้ามีโอกาสอยากจะทำงานในประเทศไทยและศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี” นู้กล่าว

ด้าน นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี กล่าวว่า ครูลาวเรียนจบในชั้นกลางตามภาษาลาว เทียบกับไทยคือระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไทยจึงเข้าไปช่วยยกระดับครูลาวให้จบในชั้น ปวส. และระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอกมากขึ้น ซึ่งลาวเชื่อมั่นว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากไทย สามารถกลับไปเป็นครูมีคุณภาพ ฉะนั้น นักเรียนจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อในไทยเป็นจำนวนมาก แต่ วก.กุมภวาปี จะรับนักเรียนลาวจำนวน 20 คนต่อปีเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดของที่อยู่อาศัยที่จะต้องให้นอนในหอพักภายในวิทยาลัย

“การเรียนการสอนนักเรียนลาวและไทยจะเรียนร่วมกัน ซึ่งภาษาไทยมีความคล้ายคลึงภาษาลาว ในด้านทักษะการฟัง การพูด ไม่มีปัญหามากนัก แต่การเขียน การอ่าน จะมีการปรับพื้นฐานภาษาไทยก่อนเป็นขั้นแรกของการเรียน วก.กุมภวาปีได้เดินตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า สิ่งแรกที่จะช่วยเพื่อนบ้านแล้วไม่มีปัญหาคือการศึกษา” นายณัฏฐพล กล่าว

นอกจากนี้ วก.กุมภวาปี ยังมีโครงการความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม, โครงการความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย, โครงการความร่วมมือพัฒนาภาษาจีนในสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรไทย-จีน, โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรูปแบบเยอรมันในวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนครู นักเรียน และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน สนใจเยี่ยมชม วก.กุมภวาปี สอบถามได้ที่โทร.0-4220-0577

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: