สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำทีมพัฒนาศึกษาดูงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒

672142.JPG

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำข้าราชการประกอบด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการและบริบทสำนักงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ และปัจจัยสำคัญในการบริหารงานภายในองค์กรที่ทำให้งานออกมามีคุณภาพก็คือ การมีบุคลากรที่ดีมีความสามัคคีและเสียสละ มีการบริหารจัดการ สื่อ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่ดีและครบถ้วน สวยงาม สิ่งสำคัญคือมีกลไกขับเคลื่อนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและเครือข่าย ที่สำคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงทำให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพดังผลงานที่ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลทั่วไปที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสำนักงานฯ แห่งนี้

Fanpage เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นม.7 : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.356702924508711.1073741965.194…

ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

10 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: