พิธีเปิด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และอาคาร อบจ.ปทุมธานี ๒๕๕๖

671876.JPG

พิธีเปิด สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และอาคาร อบจ.ปทุมธานี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

และอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ๒๕๕๖ อาคารหลังนี้ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุ จำนวน

๒ ไร่ ๑ งาน ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วงเงิน ๒๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท

(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาท) เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต ๑ โดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ ณ สพป.ปทุมธานี

เขต ๑ แห่งใหม่ ถนนปทุมธานี – สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: