สพป.สงขลา เขต ๑ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียน

668092.JPG

วันนี้ (31 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช อ.เมือง จ.สงขลา นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (รอง ผอ.สพป.สข.1) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนให้กับบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สข.1 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน สามารถจัดการจราจรในโรงเรียน รวมถึงสามารถฝึกฝนนักเรียนให้สามารถช่วยงานจราจรบนถนนให้กับตำรวจจราจรในพื้นที่ได้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพป.สข.1 เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 144 โรง ๆ ละ 1 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แลได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนวิทยากร ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาสงขลา และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: