สพม.๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู) ติวเข้มหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

663346.jpg

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ รังเย็นรีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ “การพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2557

ดร.วิมล ปานถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสื่อเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า นางวัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพม.19 และวิทยากรชาวต่างชาติ Mss. Ebamu Bridget Fonge จากโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร Mss. Angum Consilia โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

……………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู /ภาพ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973178872708859.1073742355.279…

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: