นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

663307.png

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2509 จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน ลาดทิพยรส

พ.ศ.2515 จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนประดับวิทย์

พ.ศ.2517 จบการศึกษา จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ วุฒิ ป.กศ.

พ.ศ.2523 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต

(สาขาสังคมศึกษา)

พ.ศ.2536 จากการศึกษา ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต

(สาขาบริหารการศึกษา) ประวัติการทำงาน

11 พ.ค.19 บรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนวัดบ้านม่อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

1 เม.ย.29 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

1 ธ.ค.29 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์

1 ต.ค.32 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

1 พ.ย.33 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอท่าแพ จ.สตูล

17 ม.ค.35 ศึกษาธิการอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

1 ก.ย.35 ศึกษาธิการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

1 ต.ค.39 ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร

9 มี.ค.44 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

24 ม.ค.45 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

18 ก.ค.46 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

18 มิ.ย.47 รองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประวัติครอบครัว

1 ต.ค. 54 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

2 ต.ค. 57 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม สมรสกับ นางสุราณี ต่วนชะเอม มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อ ด.ช.ภิเษก ต่วนชะเอม

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: