หน่วยงาน สพป. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

663007.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ สำหรับวันจันทร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับครูใหญ่ประจำวัน ได้แก่ นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้ชักธงชาติ ได้แก่ คุณพงษ์ศักดิ์ มงคลพิทักษ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นางสายรุ้ง ชื่นชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผอ.สพป.ยะลา 2 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานการศึกษา พบปะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

662914.JPG

20 ตุลาคม 2557 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ลงพื้นที่พบปะนายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอกาบัง , นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอยะหา ,นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอบันนังสตา , พันเอกธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 47 และนายอะบีดิง กาจะลากี นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา เพื่อหารือและประสานความร่วมมือให้การบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การประสานความมือด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการครูและบุคลากร สถานศึกษา , การประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ระดับจังหวัด)

663024.JPG

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 2/2557 ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต1 โดยมี นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.เขต 30 เป็นประธานการประชุมฯ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลนานาชาติ สำหรับครู โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เป็นรางวัลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 (2) เป็นการตระหนักถึงพระราชกรณียกิจในช่วง 3 ทศวรรษ ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มด้อยโอกาส (3) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

20 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: