รมช.ศธ. ลงพื้นที่ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ติดตามความเสียหายจากเหตุเผาอาคารเรียน ๖ โรง เพื่อดำเนินการวางแผนช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ

662316.JPG

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงสรุปข้อมูลติดตามความเสียหายจากเหตุการณ์ลอบวางเพลิงสถานศึกษา ๖ โรง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคมที่ผ่านมา และไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน และชาวบ้าน โดย รมช.ศธ. กล่าวว่า “ทางกระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด ส่วนอาคารที่ซ่อมแซมไม่ได้จะมีการเร่งก่อสร้างในลักษณะเป็นอาคารชั่วคราวภายใน ๑ สัปดาห์ข้างหน้า ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครู นักเรียน ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมีแบบอาคารชั่วคราวอยู่แล้ว โดยจะมีการซื้อวัสดุ มีทหารเข้ามาร่วมกันสร้าง เรื่องแบบเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน จะจัดซื้อจัดหามาให้ครบถ้วนพร้อมที่จะใช้ในช่วงเปิดเทอมนี้ ส่วนอาคารที่จะสร้างทดแทนขึ้นมานั้น ทางทหารจะมาช่วยสร้างเนื่องจากสามารถจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว” ในการนี้ นางภัทราพร ศิริโภคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

17 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: