หน่วยงาน สพป. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ร.ร.สงขลาวิทยามูลนิธิ สพป.สข.1 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู

661829.JPG

วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวีว่า อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมคุณภาพการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมไทย โดยมีนายธีระนันท์ วงศ์เหลือ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ในการอบรมฯ ครั้งนี้ มีครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 30 คน

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศครั้งที่ 5/2557 เพื่อรับนโยบายจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

661575.JPG

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศและมอบนโยบายการทำงานให้กับ ผอ.เขตฯ จากนั้น รมช.ศธ.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางแก้ไขโดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน กรุงเทพฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศและมอบนโยบายการทำงานให้กับ ผอ.เขตฯ จากนั้น รมช.ศธ.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางแก้ไขโดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน กรุงเทพฯ และในการนี้ นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายด้วย

สพป.ชลบุรี เขต 3 รับมอบ “ห้องน้ำของหนู” จากบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

661622.JPG

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานรับมอบ “ห้องน้ำของหนู” จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่โรงเรียนบ้านโค้งดารา มูลค่า 2,000,000 บาท และโรงเรียนบ้านเขาแบก มูลค่า 2,000,000 บาท โดยมีนายลิขิต ศิริมา ผู้จัดการโฮมโปร สาขาศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการห้องน้ำของหนู พร้อมมีผู้ร่วมพิธีส่งมอบ ดังนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายเกษม ปิ่นมณเทียรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสาขา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายประทึป ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา นางสำเนา ศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ผู้แทนบริษัทที่ให้การสนับสนุนโครงการ และในโอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มอบป้ายมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศด้วย (ภาพ : มังกร แสนเสนา / ข่าว ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

16 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: