สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมชมงานนิทรรศการโรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ

652835.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครูในสังกัด ได้เยี่ยมชมงานนิทรรศการโรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมอีสเทิร์นคอนเวนชั่น ABC โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 225 โรงเรียน งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ทั้งนี้ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ และคณะครู ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Sysposium โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ ด้วย (ภาพ : เบญจา พันธุ์ทอง / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

26 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: