หน่วยงาน สพป. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพป.ชลบุรี เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นราธิวาส เขต 1

660810.jpg

วันนี้ (14 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการบริการที่เป็นเลิศ โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวม 80 คน นำทีมโดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 (ภาพ : ทีม ปชส.สพป.ชลบุรี เขต 3/ ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

สพป.ระยอง เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

660584.jpg

13 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ 1. รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1, 2. ผู้อำนวยการโรงเรียน, 3. รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ 4. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน โดยมี นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 เป็นผู้อำนวยการฝึก และวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดเขตอื่น ๆ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือได้

สพป.อุบล เขต ๔ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

660963.jpg

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายวันชัย บุญทอง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายอุทัย สุดเต้ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายพันธ์ศรี พลศรี ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และนายธวัช ลาธุลี ผู้แทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน ด้านละ ๒ คน เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการคัดเลือกต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

<< ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ ภาพ/ข่าว >>

นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

https://www.facebook.com/PRubon4

14 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: