เภสัชร่วม๓๐๐บุกอย.ค้านร่างพรบ.ยาใหม่

aee6bdd9f5daghbidj8g6.jpg

9 ตุลาคม 57 เมื่อเวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายเภสัชกรทั่วประเทศราว 300 คน นำโดย ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม และภก.บรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล ประธานชมรมเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นแถลงการณ์ในนามชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดประเทศไทย เรื่อง คัดค้านร่างพรบ.ยา ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อนพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) และนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมมอบรายชื่อผู้คัดค้านร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจำนวน 7,600 รายชื่อ ก่อนจะมีการเปิดห้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ใช้เวลากว่า 2.30 ชั่วโมง

แถลงการณ์ ระบุเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่มีข้อบกพร่อง 7 ประเด็นดังนี้ คือ 1. มีการแบ่งประเภทยาไม่เป็นไปตามหลักสากล ไม่มีการ แยกบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้สั่งยา ผู้จ่ายยา ทำให้ไม่เกิดการตรวจสอบ 2. การยกเว้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพหลายสาขา ไม่ต้องขออนุญาตผลิต ขาย และนำเข้า 3.การอนุญาตให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านยา เป็นผู้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ จัดการควบคุมการผลิต ขาย นำเข้ายา 4.การอนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนตำรับยา โดยไม่มีการทบทวนทะเบียนตำหรับยา และมีข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพผสมยาได้ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา 5.การอนุญาตให้โฆษณายาทุกประเภทและโฆษณารักษาโรคที่ร้ายแรงได้ และไม่มีการควบคุมการส่งเสริมการขาย 6.ไม่มีข้อห้ามการผลิตและการขายยาชุด และ 7.ไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด รวมทั้งบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีโทษทางปกครอง

นพ.บุญชัย กล่าวภายหลังการหารือว่า ได้ข้อสรุปว่าจะมีการตั้งตัวแทนจากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 25 คน เข้ามาพูดคุยและหารือรายละเอียด ในประเด็นที่มีการคัดค้านรายมาตรา ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับ รมว.สธ.เพื่อตอบกลับไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ภายใน 30 วัน โดยเฉพาะประเด็นหลักๆ ที่มีการคัดค้านคือ 1.การยกเว้นให้กลุ่มวิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาบางประเภทได้ และ 2.การแบ่งประเภทยาใหม่ ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งในช่วงหลังมีการออกพ.ร.บ.วิชาชีพที่ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทำเองได้ ดังนั้น พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ จึงต้องมีการปรับประเภทยาใหม่โดยเฉพาะยาอันตรายที่กฎหมายเดิมกำหนดให้เฉพาะแพทย์และเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น ให้ให้สอดคล้อง กับ พ.ร.บ.วิชาชีพ แต่เนื่องจากมีการคัดค้านอย่างหนัก จึงต้องพูดคุยทำความเข้าใจจากทุกฝ่ายอย่างละเอียดรอบครอบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก

ด้าน ภก.กิตติ กล่าวว่า ขณะนี้ได้กำหนดวันหารือเรียบร้อยแล้วคือวันที่ 13-14 ต.ค. และ 21-22 ต.ค.นี้ โดยในส่วนของเภสัชกรยังยืนยันให้มีการและแก้ไขในประเด็นปัญหาที่ยื่นไป หรือจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประชาชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ต้องหารือกันนั้นทางเครือข่ายเภสัชกรจะมาหารือเพื่อร่างแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหา และประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ระบุเอาไว้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: