สพป.ยะลา เขต ๓ จัดงานเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

654340.jpg

ที่ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดงานเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และแสดงมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ได้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานจนครบอายุเกษียณ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างแห่งความมานะ อุตสาหะ ในการทำงานทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ในการเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง โดยมีนายบุญเติม ลองเลื่อน นายอำเภอธารโต แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการครูในพื้นที่อำเภอเบตง และธารโต ร่วมงานจำนวน 600 คน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นายอนุพันธ์ ตันสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย นางบุญนาค อภัยภูเบศร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา นายวิฑูร แวอุเซ็ง ครูโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชนอำเภอธารโต นายกอเดร์ แวมายอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นายชานนท์ สัตยานุพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู นายทินพงษ์ แท่นสะอาด ครูโรงเรียนบ้านโต และนายสมพร ชูราช พนักงานบริการ โรงเรียนศรีท่าน้ำ

สำหรับภายในงานเกษียณมีกิจกรรม พิธีเปิดตัวผู้เกษียณด้วยการรำอวยพรจากนางสาวรจนา สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต รับโอวาทจากว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีการแสดงรำวงมาตรฐาน การมอบของที่ระลึก การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณ การมอบดอกกุหลาบแสดงมุฑิตาจิต พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพจารึกไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยล 3 ข่าว /ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ

29 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: