“OPEN THE DOOR FOR ASEAN”สพป.นครศรีฯ เขต ๒ จัด “๓ โครงการบูรณาการหนึ่งเดียว” ปิดงบ ๕๗

655604.jpg

28 ก.ย.57 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ NST.2 LALLY 2014 “ พัฒนาทักษะภาษา ร่วมมุทิตาจิต นำเขตสุจริตสู่ความสำเร็จ ” ณ สพป.นศ. 2 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

การจัดกิจกรรมครั้งนี้สพป.นศ.2 ได้บูรณาการ 3 โครงการเข้าด้วยกันนั่นก็คือ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน,โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีและโครงการนำเขตสุจริตสู่ความสำเร็จ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะแรลลี่ ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 29 ก.ย.57 ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯจำนวน 118 คนเป็นกลุ่มเป้าหมาย การบูรณาการครั้งนี้สามารถผนวกเวลาได้อย่างต่อเนื่อง ลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายที่สำคัญบุคลากรมีความตื่นตัว ตื่นเต้นร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขตลอดเส้นทางอย่างสามัคคีกลมเกลียวเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรมแรกคือ การจัดกิจกรรมแรลลี่ได้ใช้เส้นทางระหว่าง สพป.นศ.2 ถึง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 200 กม.ช่วงเช้าได้ประกอบพิธีปล่อยรถยนต์หน้าอาคารสพป.นศ.2 จำนวน 30 คัน บุคลากรทีมละ 4 คน โดยมีป้าย LALLY ป้ายติดรถ ป้ายติดตัวบุคลากร ซึ่งบุคลากรแต่ละทีมจะต้องร่วมกันดำเนินการตามใบงานภาษาอังกฤษระหว่างเส้นทาง โดยมีจุดรายงานตัวอีกครั้งระหว่างการเดินทางเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ณ โบราณสถานเขาคา อ.สิชล ที่นี่ทุกคนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดู(พราหมณ์)ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเข้าชมอย่างยิ่ง หลังจากนั้นคณะได้เดินทางต่อถึงสวนอาหาร ระเบียงทรายรีสอร์ท อ.ขนอมและได้ร่วมสัมมนากิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยทีมวิทยากรจากกลุ่มศึกษานิเทศก์และครูจากโรงเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลายรูปแบบมีการรวมยอดคะแนนจากกิจกรรมแรลลี่ จากกิจกรรมสัมมนารับรางวัลตามความสามารถของทีมและตัวบุคคลสร้างความสนุกสนานและคว้ารางวัลกลับบ้านกันอย่างมากมาย หลังจากนั้นได้ผ่อนคลายด้วยกิจกรรมกีฬาปาโบว์ลิ่ง (ลูกมะพร้าว) – ยิงธนู ณ บริเวณชายหาด สร้างความสนุกสนานเบิกบานใจให้กับบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่ที่พัก ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท

ระยะเวลาเพียง 1 วันสำหรับกิจกรรม LALLY ENGLISH FOR ASEAN ทำให้บุคลากรมีความมั่นใจขึ้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษทักทายกันในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ที่สำคัญได้ใช้ภาษาอังกฤษทักทายกับทัวร์ฝรั่งชาวอเมริกาและอีกหลายสัญชาติเจ้าของภาษาโดยตรงที่เข้ามาพักในสถานที่เดียวกัน ทำให้การพูดคุยเป็นไปอย่างมีอรรถรสสำหรับอีก 2 กิจกรรมทีเหลือโปรดติดตามการรายงานข่าว/ภาพในข่าวถัดไป

เบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ สรุปรายงานข่าว/ภาพ

จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์และเครือข่าย ปชส.สนับสนุนภาพ

01 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: