สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ เกียรติยศและความทรงจำมุทิตาจิต ๒๕๕๗

655654.JPG

วันที่ 29 กันยายน 2557 ช่วงคำ่สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดงานเกียรติยศและความทรงจำมุทิตาจิต 2557สำหรับผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน ดังนี้1.นายอิสระ ยานะโส รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2.นายอำนวย สุนันต๊ะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 3.นายไพศาล จันทร์จิต ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 4.นายสุรชัย ปวีณเกียรติคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านผานัง 5.นายวสันต์ วรรณคำ ผอ.โรงเรียนบ้านอมขูด 6.นายมานพ แก้วอินไชย ผอ.โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 7.นายมานพ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าหลุก 8.นายเจริญ ยานะโส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยม่วง9.นางศรีพูล เป็งใจยะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังนำ้หยาด 10. นางสาวกัลยา แสงสีโสด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)11.นางสาวทศพร จันทรประณีต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทัพ 12. นางสุพิศ ชัยระแหง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 13.นายกิตติ ใจมณี ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านนำ้ตกแม่กลาง 14. นายคิด อุ่นใจจีน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่ปอน 15. นางเครือวัลย์ อุ่นใจจีน ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ 16. นายสี นันต๊ะภูมิ ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านหาดนาค ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่https://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.590848997704048.1073742306.100003368603572&type=1 ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

01 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: