สพป.สงขลา เขต ๑ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่องค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔

655612.JPG

ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจที่ทรงทำอันเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

วันนี้ (1 ต.ค.) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมืองสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีถวายราชสดุดี วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดย นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ได้นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วันพระราชสมภพคือ 18 ตุลาคม 2347 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2394 ภายหลังจากที่รัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต เถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2394 รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตก ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรี และการต่างประเทศกับชาติตะวันตก (สนธิสัญญาเบาว์ริง) ทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จนทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำ จนได้รับการขนานพระนามว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา 18 ปี จึงเสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม 2411

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้มีหมายกำหนดการเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับวันที่ระลึกพระมหากษัตริย์รัชกาลอื่น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะในการดังกล่าว

01 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: