ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

652241.jpg

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นำโดย นายโชคชัย พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.พังงา มี นาย นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่าหนึ่งพันคน พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ ผบก.ภ.พังงา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ครั้งนี้ว่า เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากการใช้รถจักรยานยนต์, เพื่อให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัยและเกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในประชาชน ธนพร ภาพ/ข่าว

25 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: