สหวิทยาเขตศรีสองรัก สพม.๑๙ จังหวัดเลย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔

650361.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบังลำภู) จัดงานประกวดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขคศรีสองรัก ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน และมีนายสมิต บุตดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเรือวิทยา กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

นายรังสรรค์ ศึกรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา ประธานสหวิทยาเขตศรีสองรัก กล่าวว่า สหวิทยาเขตศรีสองรัก เป็นกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ตั้งบริเวณที่ราบสูง จังหวัดเลย จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย โรงเรียนนาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อำเภอด่านซ้าย โรงเรียนพระก้าอาสา อำเภอด่านซ้าย และโรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบังลำภู) ได้ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ระดับภูมิภาคที่จังหวัดสกลนคร และระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในความคิดเป็นเลิศทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้สนใจหลากหลายในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

…………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.981615351866690.1073741888.508…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.953835157976564.1073742327.279…

22 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: