รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

สพม.1 ร่วมกับ สวนกุหลาบ ธนฯ จัดอบรมการบูรณาการ Tablet เพื่อการจัดการเรียนการสอน

650651.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการจัดการเรียนการสอน แก่ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.1 โดยไม่จำกัดกลุ่มสาระและระดับชั้น โรงเรียนละ 4 ท่าน ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ และในโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ได้FaceTime ผ่านSmart Phone มาพบปะผู้เข้าอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

ธเนศ ไชยสุวรรณ รายงาน อัลบัมภาพ https://picasaweb.google.com/104412449781152023298/Tablet?noredirect=1

นักกีฬาจาก สพป.ยะลา เขต ๑ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ณ จ.สตูล

650793.jpg

นักกีฬาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ (สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดสตูล ดังนี้ …..รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหนือ ศูนย์เครือข่ายสามพญา และกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย โรงเรียนบ้านตาเซะ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ….รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี และกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ …..รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ และกีฬาตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ศูนย์เครือข่ายรามัน และกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู

สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนงานพัฒนาครูวัดผล รุ่นที่ 6,7 (สพฐ.)

650743.jpg

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสาระความรู้ในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล รุ่นที่ 6และรุ่นที่ 7 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีจัดอบรมพัฒนาครู แยกเป็นรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าอบรมจากสพป.สงขลา เขต 1 , เขต 2 และสพป.ปัตตานี เขต 1 สำหรับรุ่นที่ 7 มีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาจากสพป.สงขลา เขต 3 และ สพป.พัทลุง เขต 1 ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร และงบประมาณดำเนินการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้แบ่งเป็นหน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค 12 หน่วยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดกิจกรรมของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน

ในส่วนของภาคใต้ นั้น มีหน่วยพัฒนาจำนวน 3 หน่วยคือ1.หน่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 2.หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา โดย หน่วยพัฒนาจังหวัดสงขลา สพฐ.มอบหมายให้สพป.สงขลา เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการอบรมฯ ซึ่งมีจำนวน 15 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ครูบรรณารักษ์ ครูวัดผล และครูวิชาการขนาดเล็ก จาก สพป.นราธิวาส เขต 1,2,3/สพป.ยะลา เขต 1,2,3/สพป.ปัตตานี เขต 1,2,3/สพป.สงขลา เขต 1,2,3/สพป.สตูล/สพป.ตรัง เขต 2 และสพม.15,16

23 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: