สพป.อบ.๑ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

649195.JPG

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ดร.อนันต์ หอมพิกุล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี , นายเมธา เหิรเมฆ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และ ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.๑ จำนวน ๕๐๐ คน ที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ, นายสุเมธ มัดธนู หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และคณะผู้บริหาร – ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

19 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: