รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

สพป .ชลบุรี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)

650092.JPG

วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) ด้วยเทคนิค Multi-User ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำผลตามโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ CMSS (Competency Mangement System) มาใช้บันทึกข้อมูลแฟ้มประวัติเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบันทึกข้อมูลรายบุคคล เจ้าของประวัติสามารถเข้าถึงประวัติของตนเองได้ เป็นประโยชน์กับการบริหารงานบุคคลทั้งระบบในโอกาสต่อไป และการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 (ภาพ : สมรัตน์ เรืองอิทธินันท์/ ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

เขต ๗ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย” ประจำปี ๒๕๕๗

650148.jpg

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย” ประจำปี ๒๕๕๗

นางอาฒยา ทองเฟื่อง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ว่า อำเภอพิมาย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพิมาย กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และในปี 2557 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ลำน้ำจักราชและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา – See more at: http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC570…

อบรมติดตามและประเมินผล สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อิเล็กทรอนิกส์

650381.JPG

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2557 (electronic monitoring and evalluation system : e-MES) ให้กับบุคลากรโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลทางระบบ จำนวน ๑๔๗ โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล และการดูแลเด็กให้ดีมีคุณภาพ ขับเคลื่อนโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีนางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นวิทยากร… สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.576573682469970.1073742… ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ถ่ายภาพ / รายงาน

22 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: