สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ

649550.jpg

นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม) ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ซึ่งมีการแข่งขันทักษะนักเรียนพิการเรียนร่วมทุกประเภทความพิการ มีกิจกรรม 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ มีกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้น 28 รายการ โดยคณะกรรมการเป็น ครูในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ (20ก.ย.57) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ขอขอบคุณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน สำหรับศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส และ โรงเรียนสังกัด อปท.)จัดวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองปลิง ระดับประถมศึกษา จัดระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

20 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: