เปิดแล้วกีฬา “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๗

647595.JPG

วันที่ 16 กันยายน 2557 นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ สนามรัชกิจประการ จ.สตูล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ นักกีฬา 5 จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนประชนจังหวัดสตูลร่วมในพิธีเปิดกว่า 2000 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “สานฝันเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ เป็นเกราะป้องกันเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นสื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กีฬาที่จัดแข่งขันมี 4 ประเภทด้วยกัน คือ 1) ฟุตบอลชาย 2) วอลเลย์บอล ชาย-หญิง 3) เซปัคตะกร้อ ชาย-หญิง 4) เปตอง ชาย-หญิง แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ระดับประถมศึกษา) และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และเปตองชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

โดยมีหน่วยกีฬาจาก 5 จชต.ที่ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 11 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 และเขต16 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จ. การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 ภาคใต้

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล และการแข่งขันฟุตบอล 2 คู่ คู่แรก ทีมสพป.สตูล แชมป์เก่า สพฐ.คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ขยายโอกาสทางการศึกษา) พบกับ สพป.ยะลา และคู่ที่ 2 สพป.สตูลแชมป์เก่า สพฐ.คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ระดับประถมศึกษา) พบกับ สพป.นราธิวาส เขต 1

16 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: