บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดการแข่งขัน “สพฐ. – เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐” ประจำปี ๒๕๕๗

645924.JPG

นายประจญ สอนกระโทก รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “สพฐ. – เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗…….

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ในรายการ “สพฐ. – เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐” ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ๔ สนาม และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่ง ๓๑ ขา ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นการแข่งขันครั้งที่ ๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกทีมกีฬาภายในเขตเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “สพฐ. – เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๕ โรงเรียน ๕ ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน จำนวน ๒ ทีม โรงเรียนบ้านละหานทราย ๑ ทีม โรงเรียนบ้านหนองกราด ๑ ทึม และโรงเรียนวัดก้านเหลือง ๑ ทีม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “สพฐ. – เอพี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: