รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ

643105.JPG

วันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เปิดหน่วยเลือกตั้งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ นายนิพนธ์ เบญจกุล ผู้แทน ก.ค.ศ. นายภักดี เหมทานนท์ ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ นางอุษณีย์ จันทรสุวรรณ ผอ.ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ ติดตามการดำเนินการเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ดูแลตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๔๘ คน มาใช้สิทธิ ๑๔๔ ราย และผู้สมัคร จำนวน ๒ คน นายสินเทา บุญขวัญ ผอ.โรงเรียนบ้านทวดทอง หมายเลข ๑ ได้ ๗๘ คะแนน นายบุญฤทธิ์ ผกากรอง ผอ.โรงเรียนวัดบางตะพาน หมายเลข ๒ ได้ ๖๕ คะแนน // สุภาพร ดาราจิตร ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา ภาพ รายงาน

การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

643156.JPG

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง ๗ หน่วย ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ ศูนย์ประสานงานอำเภอพิมาย

หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ ศูนย์ประสานงานอำเภอประทาย

หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”

หน่วยเลือกตั้งที่ ๗ ศูนย์ประสานงานอำเภอโนนแดง

ในการนี้ กรรมการการเลือกตั้งได้ออกกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม

ภาพ/ข่าว : นางสาวชมกฤตพร ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

สพป.ระนอง เลือกตั้งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง

642953.JPG

วันที่ 7 กันยายน 2557 นายสุจินต์ เพชรสังข์ รอง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจากนายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง โดยมีนายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง เป็นผู้แทนจาก สพม.14 และนายสมบูรณ์ ปูชนียกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนอง ผู้แทน กคศ. ร่วมเป็นคณะกรรมการและสังเกตการณ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ สพป.ระนอง ได้ปราศการรับสมัครโดยแยกตามกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้แทนข้าราชการครู กลุ่มผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น บรรยากาศในการเลือกตั้งช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และมีผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัด ได้มาลงคะแนนเลือกตั้งด้วยความพร้อมเพรียง โดย สพป.ระนอง มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 80 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ จำนวน 57 คน สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ภาพ/รายงานข่าว

7 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: