สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น Best Practice ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

640313.JPG

วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดขึ้น ณ ห้องปลายสยาม โรงแรมเก็นติ้ง เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถที่จะนำไปพัฒนาในการจัดการศึกษาได้ตลอดไป ทั้งนี้ มี รร.ในสังกัด สพท.ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง……….

03 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: