สพป.ชม.เขต ๔ ขับเคลื่อนการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

636082.jpg

ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามวัดผลประเมินผลทางการศึกษา ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ชม.เขต ๔ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากร จากมูลนิธิ New Like For Thailand Mr.Michael Frejerick / ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุชาดา บุญฤทธิ์ และคุณครู สังกัดผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ผู้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คาดว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง..นำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนสอนได้เป้นอย่างดี…

ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว เผยแพร่แล้วผ่าน สื่อ http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th/ http://www.eduthainews.com http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท.

และ Line สพป.ชม.เขต ๔ Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔

Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line สมาคม ปชส.สพท.ปท.

28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: