เด็กๆ อินเลิฟ อิงลิช ที่”ร.ร.อนุราชประสิทธิ์”

เด็กๆ อินเลิฟ อิงลิช ที่”ร.ร.อนุราชประสิทธิ์” : หทัยรัตน์ ดีประเสริฐรายงาน

egkk9d7khehaaaeae9jjg.jpg

“ที่นี่เราเน้นความสนุก และความอบอุ่น ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีกิจกรรม เกม เพลงให้เด็กๆ ได้เล่น สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ เด็กๆ มีความสุข และให้ความร่วมมือในการเรียน รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ” เป็นวิธีการสอนเด็กๆ ในแบบ”ดร.เบญญา ขวัญยืน” อาจารย์ 3 ระดับ 8 ครูประจำชั้นป.5/2 ผู้ช่วยผู้ดูแลโครงการอิงลิช โปรแกรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศสนุกๆ ในห้องเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม เกม และเพลง ดร.เบญญา บอกต่อไปว่า การสอนภาษาอังกฤษ ไม่เพียงแต่สอดแทรกความสนุกเข้าไปในชั้นเรียนแล้ว การประเมินเด็กทุกครั้งก่อนเข้าสู่บทเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม “ก่อนจะสอน ต้องประเมินเด็กให้ดีว่า ในห้องที่มีความหลากหลาย ทำอย่างไรถึงจะสอนเด็กอย่างทั่วถึง ซึ่งครูจะเตรียมบทเรียนโดยยึดศูนย์กลางไม่ได้เลย อย่างเด็กคนหนึ่งโต้ตอบทางภาษาได้ แต่เขียนไม่ได้ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวัดผล ต้องคุยกับเขาแบบไม่เป็นทางการ แต่มีจุดหมาย ถ้าบังคับให้เขียนเดี๋ยวนั้นเด็กจะเขียนไม่ได้ หรือบางคน ต้องเรียกให้มาสอบล่วงหน้า ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป เด็กบางคนดุ หรือไปกดดันเขามากไม่ได้” ดร.เบญญาขยายความ สำหรับหลักสูตรอิงลิช โปรแกรม ของโรงเรียนแห่งนี้ ดร.เบญญา บอกด้วยว่า ในชั่วโมงเรียนจะมีครูด้วยกัน 3 คนคือ ครูไทย ครูต่างชาติ และครูผู้ช่วย ซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป เริ่มจากครูชาวต่างชาติจะเน้นการสนทนา และทำกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กได้มีส่วนร่วม ส่วนครูไทย และครูผู้ช่วยจะช่วยดูในภาพรวม “บางคาบ ครูชาวต่างชาติมีกิจกรรม เกม และเพลงน้อยไปนิด ผมก็จะคอยบอกให้เพิ่มเข้าไป หรือบางครั้งเขียนลายมือหวัดไปหน่อย ก็ต้องบอกให้เขียนช้าๆ หรือเขียนให้ตัวโตๆ หรือบางทีให้การบ้านเด็ก 2 ข้อ เด็กทำเสร็จก่อนเวลา ไม่มีอะไรทำ ช่องว่างแบบนี้ หมดชั่วโมงเรียนก็จะเขียนเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงในการสอนคาบต่อไป” ดร.เบญญาบอก ก่อนจะเผยให้ฟังต่อไปถึงข้อดีของครูชาวต่างชาติ “ข้อดีของครูฝรั่งคือ ไม่เคยทำร้ายจิตใจเด็กเลย เวลาที่เด็กตกใจ หรือตอบไม่ได้ เขาจะให้กำลังใจ ขณะที่ครูไทยจะเข้าไปเสริมในเรื่องหลักไวยากรณ์ ซึ่งเป็นในส่วนที่ครูต่างชาติไม่ค่อยเน้น” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาให้เด็กนอกชั้นเรียนด้วย อย่างกิจกรรมวันสำคัญสากล โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โครงการเสริมศักยภาพของนักเรียน เช่น พูดหน้าเสาธง แข่งขันกิจกรรมต่างๆ การแสดงในโครงการต่างๆ รวมไปถึงทัศนศึกษานอกสถานที่ “เราจะให้เด็กได้มีกิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่งจะมีทั้งการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมๆ การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยใช้พี่เลี้ยง และวิทยากรเก่งๆ จากบริษัทชั้นนำเข้ามาสร้างกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่า เด็กสนุก กล้าที่จะใช้ และพูดภาษาอังกฤษได้มากทีเดียว” ดร.เบญญาบอก “หมีพูห์” พิมพ์ชนก สุรชีวิน นักเรียนชั้น ป.5/1 บอกว่า ชอบเกม และเพลงที่ครูนำมาสอดแทรกในชั้นเรียน เพราะช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้สนุก ไม่ตึงเครียด ส่วนตัวชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะต่อยอดในการเรียน และเพิ่มโอกาสในการทำงานได้ พี่ชั้น ป.6/1 “ปาล์ม” นนทิณี บุญสิงห์ ให้เหตุผลที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษว่า ครูสอนสนุก และไม่กดดัน มีกิจกรรม เกม และเพลงเข้ามาช่วยผ่อนคลาย แถมยังกระตุ้นให้ท่องคำศัพท์ทุกวัน ช่วยให้มีคลังคำศัพท์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น เขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองในวันว่างๆ ผ่านการดูหนัง ฟังเพลงสากล ช่วยเสริมทักษะทางภาษานอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี สนใจเยี่ยมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ 1/92 หมู่ 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี อยู่ภายใต้การบริหารของ สมหมาย มัณยานนท์ เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ซึ่งอยู่ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนโครงการภาษาอังกฤษ เกิดขึ้นเมื่อปี 2544 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึง ป.6 สอบถามได้ที่โทร.0-2950-8753

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: