ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ชาวการศึกษาเชียงรายประทับใจคณะผู้บริหารสพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแผ่นดินไหว

632892.jpg

OOOOOOOOOO เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของทีมฝ่ายบริหารระดับสูงของสพฐ. ตั้งแต่ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. พร้อมรองเลขาธิการฯ 2 ท่าน คือ นายโรจนะ กฤษเจริญ และดร.รัตนา ศรีเหรัญ ตลอดจนผอ.สำนักต่างๆ เช่น นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผน ฯลฯ เดินทางเยือนจังหวัดเชียงราย โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การมอบเงินสำหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างแบบตอกเสาเข็มยกหลังคากันใหม่ ที่สำคัญคือ อาคารเรียนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนทั้งสังกัดสพม.เขต36 (เชียงราย-พะเยา)และสพป.เชียงราย เขต1-4 ที่ทุกข์ร้อนจากสถานการณ์อาคารเรียนเสียหายเสื่อมทรุดโครงสร้างปรับเปลี่ยน เป็นเขตพื้นที่อันตรายที่ต้องมีประกาศห้ามเข้าใกล้ เพราะอาจพังครืนทลายมาตอนไหนก็ได้ แต่ปัจจุบันนี้ สพฐ.โดยทีมวิศวกร สพฐ.ได้สำรวจตรวจสอบและรายงานดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. จนกระทั่งนำไปสู่การอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารชั่วคราวหรืออาคารน้อคดาวน์ ไปจนถึงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนที่อาคารเรียนเสียหายใช้การไม่ได้ โดยได้เริ่มทยอยทุบรื้อถอนแล้วพร้อมก่อสร้างใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จทันใช้งานในปีการศึกษา 2558 OOOOOOOOOO ต่อจากนั้น ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว คือ รร.เชียงรายปัญญานุกูล ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย รร.พานพิทยาคม รร.ธารทองวิทยา อ.พานและรร.แม่ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว ,นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการกพฐ. เดินทางไปรร.แม่มอญวิทยา ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย รร.โปร่งแพร่วิทยา ต.ป่าซาง อ.แม่ลาว,ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการกพฐ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ชาวบ้าน กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รร.บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย และรร.บ้านห้วยส้านยาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งคณะครู ผู้บริหาร ต่างรู้สึกประทับใจและยินดีกับการที่ผู้บริหารสพฐ.ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับสภาพความเสียหายและการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศของซากปรักหักพังที่เป็นผลจากแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2557 ครั้งประวัติศาสตร์ของชาวเชียงราย และติดตามการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นที่ใช้สอย อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายอย่างใกล้ชิด

(ภาพโดย/ไมตรี วงศ์เมือง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 36 ,วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชพ. สพป.เชียงราย เขต2,นางสาวแสงแดือน สันธิ นักประชาสัมพันธ์ ชพ. สพม.เขต 36,อินสอน กันนา ผอ.รร.บ้านดอยช้าง,ชุมพล วิเชียรพัฒน์ เลขาฯผอ.สพม.เขต36)

53 สพท.ภาคเหนือ เตรียมความพร้อม “นักเรียนอาเชียน” 2558 ที่อุตรดิตถ์

633089.jpg

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมคนไทยในยุคสมัยปัจจุบันให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเด็กวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องมีคุณลักษณะความเป็นนักเรียนแห่งอาเซียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งสำหรับนักเรียนแห่งอาเซียน เช่น คุณลักษณะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน ความเชี่ยวชาญในการหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยเฉพาะคุณลักษณะและความสามารถทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจะใช้เป็นภาษาราชการในประชาคมอาเซียนต่อไปนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นจุดเน้นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโดยภาพรวมแล้วการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันก็ได้เน้นย้ำในเทคนิควิธีและกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสพฐ.ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการจัดการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2557 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์และกิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยจะมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ เป็นระดับประถมศึกษา 44 เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งรวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขตพื้นที่การศึกษา มาแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งในระดับประถมศึกษาจะแข่งขันโดยพูดเป็นภาษาไทย ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาจะเน้นย้ำที่องค์ความรู้ เหตุผล ความคิดของนักเรียนที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมิใช่เน้นที่การพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหรือมิใช่สื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจนฉะฉานถูกอักขระแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการการเตรียมนักเรียนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป

23 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: