สพป.สิงห์บุรี บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

632634.jpg

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สพป.สิงห์บุรี บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี่ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่จะให้บริการผู้ป่วยของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างความภูมิใจแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: