สพป.ปข. ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ “๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน”

632400.JPG

นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมด้วยนายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองหมู ในสังกัด สพป.ปข. 2 ภายใต้โครงการ “ 50 ปี 50 โรงเรียน” โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ขาดแคลน ในแต่ละปีจะมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณ โรงเรียนละ 500,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน จนครบทั้งสิ้น 50 โรงเรียนในปีนี้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25 ล้านบาท โดยมี มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร ให้ นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร นายเครือ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู กล่าวต้อนรับ โดยมีนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ประสานงานในโครงการฯ สำนักอำนวยการ สพฐ. มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: