สพป.ชลบุรี เขต ๓ เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

630004.jpg

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับการแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ มีการตกแต่งขบวนพาเหรดอย่างสวยงาม พร้อมขบวนเทิดพระเกียรติรางวัลโรงเรียนพระราชทาน การแสดงชุด “พ่อของแผ่นดิน ” วัตถุประสงค์การจัดการแข่งเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมกลางแจ้งและการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการปลูกฝังความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการเฉลิมฉลองในโอกาสได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีบาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงานอย่างคับคั่ง (ภาพ/ข่าว ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

14 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: