สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ปี ๒๕๕๗

630704.JPG

ดร.รอง ปัญสังกา รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2527 เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทย” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ สวนธรรมชาติกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกุมภวาปี สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุมภวาปี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุมภวาปี สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี และบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด จัดนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน เกิดความสนใจในเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ โรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชนด้วย

15 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: