รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

เยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน สพฐ.57 “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

628953.png

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น.นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาปล่อยคาราวาน การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียนในสังกัด สพฐ.ประจำปี 2557 โดยชื่อโครงการว่า “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเภอจังหวัดราชบุรี โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นตัวแทน คสช. ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน จำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในทุกภาคส่วน พัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้มีศักยภาพชีวิตที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยปล่อยคาราวานรถเยี่ยมบ้านนักเรียนคืนความสุขครั้งนี้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี และ สพม.8 จำนวนกว่า 50 คัน ไปปฏิบัติหน้าที่ ทีมข่าว สพป.ราชบุรี เขต 1

สพป.สข.1 ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

629178.JPG

>>วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจังหวัดสงขลา จัดขึ้น ดังนี้

- เวลา 07.30 น. ที่บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่าน โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 82 รูป เดินรับบิณฑบาตจากประชาชน

- เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรม 100 ปีมหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร

- เวลา 17.30 น. ที่บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ร่วมถวายพานพุ่มดอกมะลิ เครื่องราชสักการะ

โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทั้ง 3 กิจกรรม

เตรียมการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

629133.JPG

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานกล่าวว่า เรื่องการรับนักเรียน เข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้นำข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี เพื่อวิเคราะห์ในกรณีที่มีนักเรียนเข้าเรียนน้อยกว่าทุกปี และจะได้ผลการวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางในการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2558

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เตรียมการในการจัดงานการเสวนา เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

เรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 ซึ่งเป็นประเพณีสืบสาน สายใย หัวใจสีแดง ซึ่งปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และงานมุทิตาจิตข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดงานในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ก.ค.ศ.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

เรื่องการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว เด็กหญิงไอริณ โอรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินการตามระเบียบในเรื่องการจัดหลักสูตรโดยให้ศึกษานิเทศก์ เข้ามาดูแลและติดตาม ผลเป็นอย่างไรให้รายงานให้ทราบด้วย

*******************

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

13 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: