เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๕ส.ค.๒๕๕๗

6jjae9b8f89caggbcbbfk.jpg

ย้ายเพื่อใหญ่!! มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันอังคารที่ 29 ก.ค.2557 เมื่อที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้ง “ประเสริฐ บุญเรือง” อดีตเลขาธิการ กศน.ไปนั่งในตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ” (ศธ.) หลังอยู่ในตำแหน่ง “เลขาธิการ กศน.” มาเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ 4 ปี ตามวาระ

ดูเหมือนว่า “ประเสริฐ” น้อมรับคำสั่งและพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ ศธ.ทันที เพราะถือว่าเป็นการ “ย้ายปกติ” แม้ครั้งนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็จ้องจะย้ายมาก่อน 0 3 ปี 6 เดือนมีผลงาน ทั้ง “โครงการ กศน.ตำบล” ที่มีเกิดขึ้นทั้ง 7,409 ตำบล “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” , การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ “จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน” 0 “การยกฐานะครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” (ศรช.) เป็นพนักงานราชการกว่า 8,000 ตำแหน่ง , “การปรับเงินเดือนครู ศรช.” เป็น 15,000 บาท, ปรับเงินเดือนลูกจ้างเหมาจ่าย “โครงการสุดยอด กศน.”, กศน.เกม และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯลฯ 0″ผมภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานรับใช้ประชาชน และตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา กศน. และได้มีโครงการดีๆ เกิดขึ้นมากมาย” ประเสริฐ ย้ำ

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: