พัทลุง ๒ จัดงานยิ่งใหญ่ ” มุ่งสู่สมานฉันท์วันปรองดอง

627038.jpg

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. พลตรีธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 เป็นประธานในพิธิเปิดงาน “สรรพศาสตร์ตลาดวิชา ภูมิปัญญาเมืองลุง มุ่งสู่สมานฉันท์วันปรองดอง” ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

– ประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– ประธานนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดี สร้างความตระหนัก ความปรองดองสมานฉันท์

– ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี /เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงคืนความให้ประชาชน

เมื่อเพลงคืนความสุขให้ประชาชนจบลง ผู้เข้าร่วมงานหลายคนไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ด้วยความตื้นตันใจ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์การสมานฉันท์ปรองดองที่ประทับใจอย่างที่สุด ที่หาชมได้ยาก

หลังพิธีเปิดงานสมานฉันท์วันปรองดอง ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้กล่าวรายงานการจัดงานสรรพศาสตร์ตลาดวิชา ภูมิปัญญาเมืองลุง ต่อประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ 3 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน

2. กิจกรรมภูมิปัญญาเมืองลุง

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูสู่การสอนแบบบูรณาการ ซึ่งในพิธีเปิดงานดังกล่าวมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชน หลังจากนั้น ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมงาน นิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียน ซึงบรรยายกาศเต็มไปด้วยความสุข ความสวยงาม หลากหลาย เนื่องจากคุณครูนักเรียนและผู้มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุคประชันกันอย่างสวย สง่างาม สำหรับกิจกรรมภาคกลางคืนมีการแสดงและประกวดมโนรา หนังตะลุง รำวงเวียนครก (รำวงย้อนยุค) ลิเกฮูลู ลิเกป่า ดนตรีทหาร ให้ผู้มาร่วมงานได้ชมฟรี บรรยากาศคล้ายงานวัด สร้างความสนุกสนาน ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างไม่รู้ลืม

พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

08 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: