คสช.เด้ง”เลขาฯกศน.”ไปผู้ตรวจฯศธ.

“คสช.” ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายซี 10 ศธ. 3 ตำแหน่ง “ประเสริฐ” เลขาธิการ กศน. โดนโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.

hibkg9i96hhgghbdhb7ic.jpg

31 ก.ค. 57 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.)

2. นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)

3. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ คสช.มีมติ และเมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลฯ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

นางสุทธศรี กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าในการเสนอแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหาร ระดับ 10 และ 11 เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.เรียบร้อย และได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายไปแล้ว จำนวน 10 ตำแหน่ง ไปยังหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.พิจารณากลั่นกรอง ได้แก่ ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.) ระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับ 10 ได้แก่ รองเลขาธิการ สกศ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) 2 ตำแหน่ง รองปลัด ศธ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) 1 ตำแหน่ง และรองเลขาธิการ กกอ. 1 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และทางหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้กำหนดกรอบเวลาแล้วว่า ให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 กันยายน 2557 ซึ่งคงรอเสนอให้ ครม.ชุดใหม่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิม ศธ.วางแผนเสนอแต่งตั้งโยกย้ายแค่ 2 ตำแหน่งก่อน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการ กกอ. ขึ้นไปเป็นเลขาธิการ กกอ. และนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. ขึ้นเป็นเลขาธิการ กพฐ. ส่วนตำแหน่งอื่นๆ และตำแหน่งทดแทนเกษียณอีก 10 ตำแหน่ง จะดำเนินการพร้อมกันภายหลัง แต่การโยกย้ายครั้งนี้ กลับมีชื่อนายประเสริฐ อยู่ด้วย แม้ว่านายประเสริฐ กำลังจะครบวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กศน. 4 ปี ในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งตามระเบียบราชการ จะต้องถูกสลับไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น จึงมีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการย้ายเข้ากรุ

ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ เคยถูกเสนอชื่อขึ้นระดับ 11 ตำแหน่งปลัด ศธ. ในสมัยพรรคเพื่อไทย (พท.) แต่เนื่องจากว่า ติดภาพเป็นคนสนิทของนายเนวิน ชิดชอบ จึงถูกต่อต้านจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจถอนตัว ไม่รับตำแหน่ง และดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กศน.เหมือนเดิม ส่วนการโยกย้ายนางรัตนา มาเป็นรองเลขาธิการ กพฐ.นั้น เป็นไปตามความต้องการของนายกมล ที่เจาะจงเลือกมาเอง เช่นเดียวกับ รศ.นพ.กำจร ที่เจาะจงเลือกนางอาภรณ์ เช่นกัน เพราะเป็นคนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยู่แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: