สพป.ชัยนาท จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชัยนาท

605430.jpg

สพป.ชัยนาท จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยนาท มีลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีจำนวน 5,000 คน โดย นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ

นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และในพิธีดังกล่าว ประธานได้มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประดับเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์ 4 ท่อน , 3 ท่อน และมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โดยหลังจากประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือ-เนตรนารี

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สถานที่ตั้งของสถานศึกษาด้วย Robin : ข่าว/พิราบขาว : ภาพ/ปลาบู่ : พิมพ์

02 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: