หน่วยงาน สพป. ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

รวบรวมข่าวจากหน่วยงาน สพป. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ค่ะ

สพม.32 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สพม.32

ณ หอประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอภินันท์ จันทรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในการนำข้าราชการ เหล่ากาชาด และภาครัฐวิสาหกิจ ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยพิธีประกอบด้วยการวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประธานในพิธี อ่านประกาศพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยมีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) ร่วมพิธีนำโดย นายโสธร บุญเลิศ นายลวด แก้วไธสง รองผอ.สพม.32 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนโยบายและแผนและพิธีกรในงานรัฐพิธี นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจารุณี โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะร่วมพิธี

 

รมช.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา .และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน เพื่อมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556 พร้อมนี้ได้ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในการนี้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ โดยมี พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ศิริพรวิวัฒน์ เป็นประธานการประชุมและ นายปฐมฤกษ์ มณ๊เนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ประกอบด้วย

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖

๒. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๓. การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ

๔. การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์กับ Dektalent.com ในรูปแบบคลิปวีดีโอ กับติวเตอร์ชั้นนำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนได้ 24Hr เก่งได้จากที่บ้าน เลือกเรื่อง เลือกบทเรียนเองได้เลย ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันอินเวอร์ส ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อสอบ PAT1 จำนวนเชิงซ้อน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: