สพป. และ สพฐ. ยกระดับคุณภาพครู

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูจันทร์เพ็ญนำข่าวสารดีๆจากทั้ง สพป. และ สพฐ. ที่ทั้งสองหน่วยงานมีโครงการยกระดับคุณภาพครู อมรมครู และเลื่อนวิทยฐานะให้ครูค่ะ

 สพฐ.ออกอากาศสด รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “บูรณาการหลักสูตร ลดเนื้อหาและเวลาเรียน”

สพป.บูรณาการหลักสูตร

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ร่วมรายการ ออกอากาศสด รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “บูรณาการหลักสูตร ลดเนื้อหาและเวลาเรียน” โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ ชั้น 1 ห้องส่ง 1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.30 – 14.15 น.

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

สพป.ฉะเชิงเทรา อัพคุณภาพครู

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ ๒) โรงเรียนวัดบึงกระจับ ๓) โรงเรียนบ้านสระไม้แดง ๔) โรงเรียนตลาดบางบ่อ ๕) โรงเรียนวัดนาน้อย ๖) โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ๗) โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ๘) โรงเรียนวัดสามร่ม และ๙) โรงเรียนวัดสระแกงาม จำนวน ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๐๕ คน

การอบรมครั้งนี้เป็นการประสานการดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาครู ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ดำเนินการว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการในครั้งนี้

สพป.สพ.1 จัดฝึกอบรมครู 3 เขตพื้นที่ฯ เยียวยาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สพป.สพ๑

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาประกอบด้วยข้าราชการครูสังกัด สพป.สพ.1 จำนวน 26 คน สพป.สพ.2 จำนวน 6 คน และ สพป.สพ.3 จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาได้เชิญวิทยากรจากผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำผลงานทางวิชาการ มาบรรายให้ความรู้ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการที่ตนเองจะเสนอขอ และได้รับข้อแนะนำจากวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์กับ Dektalent.com ในรูปแบบคลิปวีดีโอ กับติวเตอร์ชั้นนำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนได้ 24Hr เก่งได้จากที่บ้าน เลือกเรื่อง เลือกบทเรียนเองได้เลย กำหนดการเชิงเส้น คู่อันดับ determinants ข้อสอบ O-Net เซต ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: